برنامه مدیریت مطب و کلینیک اکسیر

(Exir Clinic Program)

گروه فنی مهندسی تلاش به عنوان یکی از پیشگامان ارائه راهکارهای الکترونیک در حوزه سلامت با هدف تولید محصولات و خدمات نوین با تکیه بر استفاده از نیروهای متخصص و بکارگیری آخرین متدولوژی های توسعه نرم افزار و باور استفاده از فناوری روز برای تسهیل روال های درمانی اقدام به طراحی، تحلیل و توسعه اکسیر (EXIR) به صورت جامع نموده است.
اکسیر، بعنوان یک راهکار مفید برای مدیریت انواع مطب ها و کلینیک ها با گردآوری اطلاعات بیماران در بستری مناسب این امکان را در اختیار پزشکان قرار میدهد تا بتوانند در هر زمان به اطلاعات و سابقه بیماران خود دسترسی داشته باشند و امکان استفاده از گزارش های پژوهشی اکسیر وجه تمایز شما نسبت به سایرین است.

افتخارات و گواهی‌های اکسیر

Slide وزارت فناوری ارتباطات گواهی تایید فنی نرم افزار اکسیر وزارت فناوری ارتباطات Slide جشنواره رسانه دیجیتال سلامت نرم افزار مطب منتخب جشنواره رسانه دیجیتال سلامت رسانه دیجیتال سلامت Slide مصاحبه سلامت پلاس مصاحبه با رسانه ها سلامت پلاس Slide دانشگاه علوم پزشکی شیراز تقدیرنامه علوم پزشکی شیراز جشنواره MHealth Slide وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کد شامد وزارت فرهنگ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

جشنواره رسانه های دیجیتال سلامت

جشنواره رسانه های دیجیتال سلامت
بازدید وزیر محترم بهداشت (دکتر هاشمی) از اکسیر

جشنواره رسانه های دیجیتال سلامت

کنگره ارتوپدی
برنامه مدیریت مطلب اکسیر

جشنواره رسانه های دیجیتال سلامت

کنگره ارتوپدی
برنامه مدیریت مطلب اکسیر

نرم افزار مدیریت مطب اکسیر

جشنواره رسانه های دیجیتال سلامت
بازدید وزیر محترم بهداشت (دکتر هاشمی) از اکسیر

نرم افزار مدیریت مطب اکسیر

کنفرانس اکسیر
برگزاری کنفرانس جهت ارتقای برنامه اکسیر

نرم افزار مدیریت مطب اکسیر

کنفرانس اکسیر
برگزاری کنفرانس جهت ارتقای برنامه اکسیر

ما اجتماعی هستیم