اين نوع نمايندگي ويژه شخصیت‌های حقوقی است، كه در آن معرفي مشتري، آموزش و پشتيباني محصول با توجه به نوع نمایندگی با نماينده می‌باشد.

عاملیت فروش و پشتیبانی اکسیر

شرایط نمایندگی رسمی اکسیر:

ارسال مدارک درخواستی و دریافت کد نمایندگی

اخذ نمایندگی فروش و یا خدمات با توجه به شرایط و توانایی نماینده

پایبندی به آئین‌نامه نمایندگان اکسیر و دارا بودن حسن شهرت

برخورداري از پرسنل کافی با دانش و تجربه كافي در زمينه فروش، آموزش و پشتيباني محصولات اکسیر با توجه به نوع نمایندگی

برخورداري از شرايط محيطي و مكاني مناسب

ارائه گزارش‌هاي ماهانه فروش، آموزش و پشتیبانی به مرکز نمایندگان اکسیر با توجه به نوع نمایندگی

مراحل و شرایط اخذ نمایندگی نرم افزار جامع مطب اکسیر

فرآیند اخذ نمایندگی و عاملیت فروش بصورت زیر میباشد:

  • تکمیل فرم درخواست همکاری
  • بررسی فرم ارسال
  • تماس و ارسال اطلاعات فروش
  • تسویه حساب هفتگی

 

لطفا فرم درخواست را به دقت و با توجه به شرایط مورد نظر و همچنین نوع همکاری مورد نظر تکمیل نمائید.

در صورتیکه در بررسی اولیه شرایط همکاری مهیا باشد، از طرف مرکز نمایندگان با درخواست کننده تماس گرفته شده و نمونه قرارداد ارسال می گردد.

مزایای نمایندگی و عاملیت فروش:

دريافت درصدي از مبالغ فروش با توجه به نوع نمایندگی
آموزش نيروهاي فنی و فروش نمایندگی
ثبت اطلاعات نماينده رسمي در سايت تلاش نت
دعوت از پرسنل نمایندگی جهت حضور در مراسم‌های رسمی تلاش نت
قابليت ارتقاء به نمايندگی انحصاري در صورت دارا بودن شرایط