پرونده در یک نگاه

تلاش کارشناسان اکسیر همواره بر آن بوده است که ساده ترین نوع دسترسی را برای کاربران فراهم نمایند. امکان دسترسی به اطلاعات پرونده مراجعه کننده در یک نگاه از طریق سیستم پذیرش، از دستاوردهای این گروه است به گونه ای که در نمای اولیه نرم افزار مشخصات فردی، اطلاعات پذیرش و سابقه مراجعه فرد قابل دستیابی است و نیازی به خروج و ورود به صفحه دیگر برای مشاهده سایر اطلاعات بیمار نیست. ضمن آنکه هر پزشک با توجه به نیاز و تخصص خود می توانند مواردی را هم به مشخصات بیمار خود بیفزاید.

نکته حائز اهمیت در این نرم افزار، قابلیت ارائه فیش پذیرش، ثبت پرداختی مراجعه کننده و دریافت خلاصه مالی، در همین صفحه فراهم شده است ضمن آنکه نمایش نوبت های روز در مانیتور پزشک در نسخه پزشک در همان صفحه ابتدایی قابل مشاهده است..

دسترسی به پرونده بیمار از نگاه منشی

در نمایی دیگر، بخش ویزیت برای استفاده پزشکان با قابلیت دسترسی به کلیه اطلاعات بیمار طراحی شده است. چهار فیلد سمت چپ تصویر، اطلاعات ثابت بیمار از قبیل سابقه بیماری داروهای مصرفی بیمار، حساسیت های بیمار و موقعیت اجتماعی بیمار را شامل می شود که در طی ویزیت های مختلف بیمار ثابت است و سایر فیلدهای دیگر شامل شرح حال بیمار و تشخیص پزشک و … است که متغیرند و پزشک جهت سرعت بخشیدن به روند ویزیت بیمار، به راحتی با تهیه Favorite List قادر است فیلدهای مربوطه را تکمیل نماید و به این طریق اطلاعات و سوابق بیماری افراد به سادگی برای مراجعات بعدی در دسترس پزشک قرار می گیرد. ضمن اینکه امکان گرفتن پرینت از این صفحه برای پزشکان عزیز فراهم است.

دسترسی به پرونده بیمار از نگاه پزشک