تعرفه ها و پکیج ها
_

لیست قیمت نرم افزار مدیریت مطب و کلینیک اکسیر 1402

_

لایسنس رایگان (ERX)

لایسنس نسخه نویسی آنلاین اکسیر (ERX)

 • لایسنس دائمی
 • پذیرش
 • ارسال نسخه

تست رایگان سامانه

نسخه‌نویسی ERX

لایسنس مطب پایه اکسیر

لایسنس نسخه پایه نرم افزار مطب اکسیر

 • لایسنس دائمی تک سیستمی
 • پذیرش
 • ارسال نسخه
 • وقت دهی
 • گزارشات
 • پنل پیامک خدماتی با شارژ اولیه 200 هزار تومان
 • پشتیبانی رایگان
لایسنس مطب شبکه اکسیر

لایسنس نسخه شبکه ای نرم افزار مطب اکسیر

 • لایسنس دائمی ۲ سیستم شبکه ای
 • پذیرش + ویزیت
 • وقت دهی
 • ارسال نسخه + گزارشات
 • پشتیبانی رایگان
 • مدارک
 • پنل پیامک خدماتی با شارژ اولیه 500 هزار تومان
لایسنس کلینیک اکسیر

لایسنس نسخه شبکه ای نرم افزار کلینیک اکسیر

 • لایسنس دائمی۷ سیستم شبکه ای
 • پذیرش + ویزیت
 • ارسال نسخه + گزارشات
 • مدارک + وقت دهی
 • پشتیبانی رایگان
 • اولویت پشتیبانی
 • منشی + پزشک
 • انبار داری + صندوق
 • پنل پیامک خدماتی با شارژ اولیه ۱ میلیون تومان

خرید آنلاین

مرحله 1 از 2

 • 0 تومان