انبارداری و صندوق
_

ماژول انبارداری و صندوق

_

با توجه به اینکه در تخصص طب سنتی، اقلام دارویی جهت فرآیند درمان فرد استفاده می شود و اغلب توسط مجموعه در اختیار شخص قرار می گیرد به این منظور نیاز است مطب مجموعه ای از اقلام مورد نیاز را جهت ارائه به مراجعین خود تهیه نماید.

از آنجا که ثبت موجودی کالاها و مبالغ خرید و فروش آنها و میزان ارائه آن ها به هر مراجعه کننده با استفاده از روش ثبت کاغذی فرآیندی بسیار وقت گیر می باشد شما پزشکان عزیز به راحتی می توانید با تهیه ماژول انبارداری و صندوق به این مهم دست پیدا کنید.

شما می توانید کالاهای مورد نظرتان را تعریف نمایید، برای هر کالا، کد اختصاص دهید، از نمایش آلارم باقیمانده و آلارم انقضاء کالا (که در یادآوری زمان خرید بسیار مهم است) استفاده نمایید و همچنین از امکان ثبت قیمت خرید و فروش اقلام در قسمت مدیریت انبار استفاده کنید.

شما پس از تهیه این ماژول قادر خواهید بود برای خرید هر شخص فاکتور صادر نمایید، تسویه فاکتور را با ذکر نحوه پرداخت انجام دهید، تخفیف در نظر بگیرید و حتی میزان بیمه تکمیلی را لحاظ نمایید. نمایش مبلغ تسویه شده و باقی مانده به همراه دریافت گزارش از اقلام خریداری شده مراجعین از جمله مزایای دیگر استفاده از ماژول انبارداری می باشد.

ماژول صندوق نیز که در کنار ماژول انبارداری ارائه می گردد به شما امکان نمایش سابقه خرید از انبار، دریافت گزارش پذیرش و انبار، نمایش باقی مانده مبلغ پذیرش و انبار و همچنین دریافت فیش با درج سرویس ویزیت و انبار( در قالب یک فیش) را می دهد.

بخش مالی برنامه مطب