منحنی دور سر
_

ماژول منحنی دور سر

_

ماژول منحنی دور سر به عنوان ماژول تخصصی برای پزشکان اطفال در نظر گرفته شده است.

شما پزشک محترم، با استفاده از ماژول منحنی دور سر قادر خواهید بود نمودار دور سر کودک را در هر سن تهیه نمایید.
منحنی دور سر نرم افزار اکسیر تا 5 سالگی طراحی گردیده است.برای اندازه دور سر در این منحنی، مقادیری از 32 تا 54 سانتی متر در نظر گرفته شده است، همچنین این منحنی برای دو جنس دختر و پسر متفاوت طراحی گریده است.

با وارد کردن تاریخ تولد و جنسیت کودک در فیلد پرونده و درج میزان دور سر در فیلد پذیرش نرم افزار (از طریق فعال نمودن ماژول کودکان) به منحنی دور سر کودک دست خواهید یافت. همچنین شما پزشک گرامی می توانید مقدار دور سر کودک را در هر پذیرش وارد این ماژول نموده و از آن استفاده کنید.

دسترسی به منحنی دور سر جهت بررسی روند رشد، قطعا از جمله مواردی است که مورد نیاز شما پزشک عزیز می باشد که این مهم در نرم افزار در نظر گرفته شده است.

شما در ماژول منحنی رشد، امکان نمایش اطلاعات پذیرش مراجعه کننده، نمایش patient history  و اندازه دور سر را در هنگام تولد و روز پذیرش خواهید داشت.

شما می توانید از منحنی پرینت بگیرید و جهت مشاهده بهتر اطلاعات بر روی نمودار زوم کنید.

نمودار دورسر به سن (ماه) کودکان