منحنی رشد
_

ماژول منحنی رشد

_

پزشک محترم، شما با استفاده از ماژول منحنی رشد قادر خواهید بود با وارد کردن مقادیر قد و وزن در هر پذیرش، نمودار طول قد بیمار برای سن و نمودار وزن بیمار برای سن را ترسیم نمایید و از طریق این نمودار، به راحتی در جریان روند رشد کودک قرار بگیرید.
منحنی رشد نرم افزار اکسیر برای کودکان تا 36 ماه طراحی گردیده است و برای جنسیتهای مختلف، نیز متفاوت است.

جهت بررسی روند رشد مراجعه کننده دسترسی به منحنی رشد در طول دوره درمان، قطعا از جمله مواردی است که مورد نیاز شما پزشک عزیز می باشد که این مهم در نرم افزار در نظر گرفته شده است.

شما در ماژول منحنی رشد، امکان نمایش اطلاعات پذیرش مراجعه کننده، نمایش patient history  و قد و وزن هنگام تولد و روز پذیرش را خواهید داشت.

قابلیت زوم کردن در منحنی جهت مشاهده بهتر اطلاعات بر روی نمودار از دیگر قابلیت های قابل اشاره است.

شما می توانید از منحنی های رشد پرینت تهیه نمایید و در اختیار والدین کودک قرار دهید.

منحنی رشد دختران بزرگسال