پشتیبانی برنامه مدیریت مطب اکسیر

_

یکی از ویژگی های برنامه ی مدیریت مطب و کلینیک اکسیر، واحد پشتیبانی آن است که در صورت بروز هرگونه مشکلی آماده به پاسخ گویی می باشد. علاوه بر این موضوع تمامی فرآیند راه اندازی شامل نصب نرم افزار توسط کارشناسان به صورت آنلاین یا حضوری انجام شده و در صورتی که نیاز به وسیله یا نرم افزاری باشد، در تهیه آن راهنمایی و مشاوره لازم را ارائه میدهند.

پشتیبانی آنلاین

شماره حساب سامان۸۶۹-۸۰۰-۳۰۹۷۹۶۴-۱
بنام شهاب شیری همدانی

شماره کارت سامان۶۲۱۹۸۶۱۰۴۴۴۱۲۳۱۹
بنام شهاب شیری همدانی

شماره شباIR۵۴۰۵۶۰۰۸۶۹۸۰۰۰۳۰۹۷۹۶۴۰۰۱
بنام شهاب شیری همدانی