پشتیبانی برنامه مدیریت مطب اکسیر

_

یکی از ویژگی های برنامه ی مدیریت مطب و کلینیک اکسیر، واحد پشتیبانی آن است که در صورت بروز هرگونه مشکلی آماده به پاسخ گویی می باشد. علاوه بر این موضوع تمامی فرآیند راه اندازی شامل نصب نرم افزار توسط کارشناسان به صورت آنلاین یا حضوری انجام شده و در صورتی که نیاز به وسیله یا نرم افزاری باشد، در تهیه آن راهنمایی و مشاوره لازم را ارائه میدهند.

پشتیبانی آنلاین

شماره حساب سامان۸۶۹-۴۰-۱۴۵۵۵۹۲-۱
بنام تلاشگران الهام بخش ارتباطات

شماره کارت سامان۶۲۱۹۸۶۷۰۰۰۱۰۳۲۲۲
بنام تلاشگران الهام بخش ارتباطات

شماره شباIR۰۷۰۵۶۰۰۸۶۹۰۴۰۰۱۴۵۵۵۹۲۰۰۱
بنام تلاشگران الهام بخش ارتباطات