ارتوپدی

ارتوپدی
_

نرم افزار مدیریت مطب ارتوپدی

_

نرم افزار ارتوپدی اکسیر با ویژگی های خاص، قابلیت های فراوانی را برای پزشکان ارتوپدی به ارمغان آورده است. این نرم افزار شامل اطلاعات کامل مشخصات فردی بیمار، سوابق بیماری، سوابق بالینی، معاینات، انواع معاینات تخصصی ، انواع پاراکلینیک های تخصصی و تشخیصات و تصمیمات پزشک، خلاصه پرونده و اطلاعات دستوری پزشک جهت ارائه خدمت به بیمار را شامل می شود.پزشک با استفاده از قلم نوری قادر به ثبت شرح حال بیمار و داروهای بیمار در پرونده می گردد و می تواند از این ویژگی در دستیابی به اطلاعات بیمار در پذیرش های بعدی بهره ببرد.همچنین با استفاده از بخش ویزیت قادر خواهد بود تاریخچه ی بیماری فرد، داروهای معمول، آلرژی و موقعیت اجتماعی بیمار برای یک بار در پرونده درج نماید و برای همیشه به آن دسترسی داشته باشد. امکان درج شرح حال، مشکل فعلی بیمار و تشخیص پزشک، دارو و Plan  ، Order در ویزیت های مختلف و همچنین تشکیل favorite list  و تشکیل پروفایل برای داروهای روتین برای تمامی موارد وجود دارد.ارتباط مستقیم ماژول ویزیت با سامانه تامین اجتماعی از دیگر اقداماتی است که کارشناسان در نرم افزار اکسیر قرار داده اند.پزشکان ارتوپد می توانند با استفاده از بخش مدارک تصاویر MRI و سایر مدارک بیمار را در پرونده با قابلیت اختصاص فایل های جداگانه برای تصاویر مختلف را ایجاد نماید.

 نرم افزار ارتوپدی اکسیر شامل :

_
 • مشخصات فردی بیمار
 • سوابق بیماری، سوابق بالینی
 • معاینات، انواع معاینات تخصصی
 • انواع پاراکلینیک های تخصصی
 • تشخیصات و تصمیمات پزشک
 • خلاصه پرونده و اطلاعات دستوری پزشک
مدارک

نرم افزار ارتوپدی اکسیردارای سیستم پذیرش وتشکیل پرونده الکترونیک بیمار در کوتاهترین زمان ممکن با قابلیت ارتباط با سامانه تامین اجتماعی و امکان دریافت خلاصه مالی از پذیرش های انجام شده

دارای سیستم مدیریت پذیرش و وقت دهی با قابلیت جستجو در وقت های داده شده و دریافت گزارش وقت دهی با کلیک بر روی تاریخ مشخص شده

دارای بخش مدارک با امکان اضافه نمودن تصاویر آزمایش،MRI  و سایر مدارک بیمار در پرونده با قابلیت اختصاص فایل های جداگانه برای تصاویر مختلف

دارای بخش گزارشات با امکان دریافت گزارش های مختلف در بازه های زمانی دلخواه به تفکیک پزشک و سرویس از جمله ارائه گزارشات مالی و تشخیصی به پزشک، امکان دریافت خروجی بیمه به صورت Excel و …با امکان دریافت پرینت

_

از دیگر قابلیت های نرم افزار می توان به موارد زیر اشاره نمود :

 • سیستم پذیرش وتشکیل پرونده الکترونیک
 • قابلیت ارتباط با سامانه تامین اجتماعی
 • خلاصه مالی از پذیرش های انجام شده
 • بخش مدارک
 • بخش گزارشات
 • سیستم مدیریت پذیرش و وقت دهی
 • قابلیت جستجو در وقت های داده شده
 • دریافت گزارش وقت دهی
 • اختصاص فایل های جداگانه برای تصاویر
 • دریافت پرینت
ویزیت

قابلیت ارسال پیامک وقت دهی اتومات به مراجعین
استفاده از بخش ویزیت با امکان ثبت اطلاعات بیماری افراد و تجویز نسخه برای مراجعین، امکان دریافت پرینت از نسخ و قابلیت دسترسی به تشخیص ها و نسخه های تجویز شده قبل در پذیرش های بعدی و امکان تشکیل پروفایل برای داروهای روتین و دسترسی سریع به آنها
قابلیت استفاده از قلم نوری توسط پزشکان
بهره گیری از وقت دهی آنلاین نرم افزار و امکان ارتباط انواع روش های وقت دهی و نمایش آن ها در نرم افزار
امکان اتصال نرم افزار به دستگاه pcpos
قابلیت استفاده از اپلیکیشن در دو نسخه ios و اندروید

_

قابلیت استفاده از قلم نوری توسط پزشکان

 • استفاده از قلم نوری توسط پزشکان
 • بهره گیری از وقت دهی آنلاین نرم افزار
 • ارتباط انواع روش های وقت دهی
 • اتصال نرم افزار به دستگاه pcpos
 • اپلیکیشن در دو نسخه ios و اندروید
 • ارسال پیامک وقت دهی اتومات