اکوکاردیوگرافی
_

ماژول اکوکاردیوگرافی

_

پزشک محترم، شما با استفاده از ماژول اکوکاردیوگرافی قادر خواهید بود اطلاعات حاصل از اکوکاردیوگرافی بیمار از جمله اندازه حفره­ها و دیواره های قلب، وضعیت دریچه های قلب، وضعیت دیواره عروق ماژور متصل به قلب، حجم خون عبوری از دریچه ها و عروق، عملکرد قلب و … را در ماژول اکو کاردیوگرافی وارد نمایید و در پذیرش های مختلف ذخیره نمایید.
ماژول اکو در نرم افزار به صورت دو صفحه جداگانه با قابلیت جا به شدن بین صفحات، امکان خالی کردن تمام فیلدها و وارد کردن گزارش جدید طراحی گردیده است که موارد آن توسط صفحه کلید قابل انتخاب می باشد.

جهت بررسی روند درمان، دسترسی به گزارشات اکوکاردیوگرافی بیمار در طول دوره درمان، قطعا از جمله مواردی است که مورد نیاز شما پزشک عزیز می باشد که این مهم در نرم افزار در نظر گرفته شده است.

شما در ماژول اکوکاردیوگرافی، امکان نمایش اطلاعات پذیرش مراجعه کننده، نمایش patient history را دارید.
امکان دریافت پرینت گزارش اکو با قابلیت بزرگنمایی از دیگر قابلیت های این ماژول می باشد.

شما می توانید از گزارش اکو پرینت بگیرید، همچنین می توانید از قابلیت بزرگنمایی این ماژول استفاده کنید.

ثبت گزارش اکوکاردیوگرافی
اکوکاردیوگرافی
گزارش اکوکاردیوگرافی