فرم ساز
_

ماژول فرم ساز

_

گاهی اوقات شما نیاز دارید فایل word را در پرونده هر یک از مراجعین مطب بارگزاری نمایید و مواردی را در آن اضافه نمایید و در پرونده بیماران نگهداری نمایید. به این منظور می توانید از ماژول فرم ساز نرم افزار استفاده کنید. به کمک این ماژول شما قادر خواهید بود نمونه فایل مدنظرتان را در پرونده هر بیمار قرار داده و در پذیرش های مختلف، موارد مد نظر دیگر را وارد نموده و در فایل ابتدایی، تغییرات اعمال گردد.

شما در این ماژول می توانید فایل جدید را به پرونده بیماران اضافه نمایید، فایل را اجرا کنید و از آن استفاده کنید، همچنین امکان نمایش، حذف، ویرایش و پرینت فایل انتخاب شده را نیز دارید.

همچنین این امکان را دارید مشخصات مراجعه کننده یا زیباجو را به عنوان هدر به فایل word مد نظرتان اضافه نمایید.

همچنین در این ماژول، اطلاعات نام، نام خانوادگی، سن و Patient history مراجعین نمایش داده می شود.

فرم ساز مدارک پزشکی