ماژول های تخصصی

وجود تخصص‌های گوناگون در حوزه پزشکی، کارشناسان اکسیر را بر آن داشته که علاوه بر طراحی ماژول های عمومی که مورد نیاز اغلب پزشکان در رشته های مختلف است، ماژول های تخصصی دیگری نیز طراحی کنند و با توجه به نیاز پزشکان مختلف بنا بر درخواستشان به آنها ارائه دهند. از نمونه این ماژول ها می توان به ماژول منحنی رشد برای متخصصان اطفال، ماژول اکوکاردیوگرافی برای متخصصین قلب و … اشاره کرد به گونه ای که بسیاری از پزشکان، استفاده از آنها را مفید فایده دانسته و از امکانات آنها استفاده کرده و از کاربرد آنها احساس رضایت دارند.

دغدغه اصلی کارشناسان اکسیر در آن است که بتوانند این نرم افزار را به گونه ای به روز رسانی کنند که در عین سادگی، برای شما پزشکان عزیز، کاربردی تر شود. امید است در دستیابی به این مهم، موفق بوده باشند.

ماژول منحنی رشد ویژه متخصصین اطفال

ماژول اکوکاردیوگرافی ویژه متخصصین قلب و عروق