چک لیست
_

ماژول چک لیست

_

شما پزشک عزیز با تهیه ماژول چک لیست، به راحتی قادر خواهید بود نتایج آزمایش بیمار خود را وارد نرم افزار نمایید و در پذیرش های بعدی بیمار به همه ی آن دسترسی داشته باشید، موضوعی که بسیار می تواند به فرآیند ویزیت بیمار سرعت بخشد و در روند تشخیص و درمان به شما کمک کند.

شما در این بخش امکان اضافه کردن عناوین آزمایش به دلخواه خود را نیز دارید. قابلیت شخصی سازی این ماژول به شما کمک می کند مواردی غیر از عناوین آزمایش ( فشار خون و …که شما لازم می دانید در پرونده بیمار به آن دسترسی داشته باشید) را در این ماژول اضافه نمایید. قرار گیری عناوین هم به ترتیب اولویت برای شما قابل تنظیم است.

در این ماژول، امکان نمایش اطلاعات بیمار و Patient history نیز وجود دارد.

چک لیست برنامه مطب