گزارشات
_

ماژول گزارشات

_

از آنجا که کلینیک های زیبایی یکی از مراکزی است که حجم زیادی از مراجعه کننده و زیباجو را دارد نیاز است بتوان گزارشی از بخش های مختلف مجموعه تهیه کرد. شما پزشک عزیز می توانید با استفاده از بخش گزارشات نرم افزار به دریافت اطلاعات بخش پذیرش، مالی، تحقیقاتی و … اقدام نمایید. اطلاع از میزان درآمد مجموعه به تفکیک سرویس و پزشک، پذیرش های تسویه نشده، نوبت های کنسل شده بدون دریافت نوبت مجدد و همچنین خروجی تحقیقاتی از جمله موارد کاربردی گزارشات می باشد که قطعا شما پزشک عزیز در مجموعه به آن نیاز دارید.

امکان دریافت گزارشات مختلف در بازه های زمانی دلخواه شما( نمایش تقویم در ماژول گزارشات با امکان تعیین ساعت و تاریخ) به راحتی امکان پذیر است. تنها با تعیین بازه زمانی مورد نظر و نوع گزارش مورد نیاز، فرآیند گزارش گیری انجام می شود.

شما می توانید بر اساس داده های پرونده خروجی تحقیقاتی excel دریافت نمایید و بر مبنای نیاز خود اطلاعات را sort نمایید که بسیار مفید وکاربردی می باشد

در گزارش مالی نرم افزار، شما امکان مشاهده نحوه پرداخت ( کارت، نقد و … ) را نیز خواهید داشت. شما قادر خواهید بود گزارش های مختلف را به تفکیک سرویس، پزشک و کاربر تهیه نمایید.

امکان دریافت پرینت و ذخیره گزارشات در فرمت pdf و excel از دیگر امکانات این ماژول می باشد.

گزارش مالی