ارجاع نرم افزار
_

نامه ارجاع نرم افزار

_

ارجاع بیمار توسط پزشک به مراکز درمانی مختلف و همچنین معرفی به مراکز بیمه از جمله مواردی است که ممکن است در مجموعه به آن نیاز پیدا کنید. در بخش پذیرش نرم افزار اکسیر قابلیتی تحت عنوان نامه ارجاع وجود دارد که شما پزشک فرهیخته می توانید از آن به این منظور استفاده کنید.

جهت استفاده راحت تر از این بخش، برخی از عناوین نامه های پر کاربرد به عنوان پیش فرض در نرم افزار قرار داده شده است. نکته مهم این بخش، دریافت اتومات اطلاعات فرد از بخش پذیرش نرم افزار جهت تکمیل متن نامه می باشد به گونه ای که به هیچ وجه نیازی به وارد کردن اطلاعات به صورت دستی نمی باشد و پرینت نامه بسیار مرتب (با قابلیت تنظیم روی سربرگ پزشک) قابل ارائه به مراجعین می باشد.

عناوین نامه های ارجاع نرم افزار، ارجاع به بیمه تکمیلی، دستور بستری، استراحت در منزل، گواهی کار سبک و … می باشد که شما می توانید عناوین ارجاع دیگر بر حسب نیازتون ایجاد کنید و برای آن متن در نظـر بگیرید( کاملا ساده و با استفاده از راهنمای قرار داده شده در این بخش ) همچنین می توانید متون را ویرایش و حتی حذف نمایید.

اگر زمانی هم نیاز به داشتن خروجی از نامه های ارجاع را داشته باشید، این امکان از بخش گزارشات نرم افزار، قابل دسترسی می باشد.

نرم افزار وقت دهی