بازدید پروفسور مرتضوی و دکتر بروجردی از اکسیر

پروفسور مرتضوی، دبیر علمی گنکره بین المللی ارتوپدی و دکتر بروجردی مدیریت مجترم نوآوران ارتباطات امید از اکسیر دیدن کردند. افتخار ماست که پروفسور مرتضوی یکی از جراحان برتر ایران از نرم افزار ... ادامه مطلب