قلم نوری

از آنجا که اکسیر همواره تلاش داشته است نیاز کاربران خود را پاسخگو باشند و با توجه به استقبال پزشکان در استفاده از قلم نوری جهت ویزیت بیمار، کارشناسان نرم افزار، امکان ارتباط دستگاه قلم نوری را با نرم افزار اکسیر فراهم کرده و به صورت مستقیم شرح حال درج شده در قلم نوری در پرونده بیمار ثبت شده و امکان پرینت از آن نیز در نرم افزار فراهم گردیده است.

با توجه به حجم گسترده ای که پرونده های بیماران در مطب ها به خود اختصاص می دهند و همچنین مشکلات نگهداری و دسترسی کاربران به آنها، کارشناسان اکسیر سعی در رفع این معضل را در برنامه کار خود قرار داده و امکان آپلود مدارک در پرونده های بیماران را فراهم آورده اند به این طریق پزشکان به راحتی به آزمایشات، تصاویر و … مراجعه کنندگان خود دسترسی داشته و امکان تشخیص و روند بیماری( با توجه به سوابق قبلی بیمار) برای پزشک فراهم می گردد. این موضوع از نظر صرفه جویی در زمان و سهولت کار بسیار اهمیت داشته و برطرف کننده نیاز بسیاری از پزشکان گردیده است.

نمایی از صفحه قلم نوری با قابلیت تنظیمات