فراخوان تصویری پذیرش بیماران در نرم افزار اکسیر

سیستم پذیرش اکسیر نرم افزار مدیریت مطب و کلینیک اکسیر با هدف الکترونیک کردن مطب، تشکیل پرونده و ثبت پذیرش برای بیماران طراحی گردیده است. سیستم پذیرش نرم افزار قابلیت نمایش اطلاعات بیمار ... ادامه مطلب