ماژول منحنی رشد

توسعه ماژول نمودار رژیم درمانی در دوران کرونا

سلام بر سپیدجامگان عرصه سلامت استقبال پزشکان محترم در استفاده از ماژول های تخصصی، کارشناسان اکسیر را بر آن داشت که در جهت طراحی منحنی های رژیم درمانی و رشد کودکان اقدام کنند. منحنی رشد بزرگسالان مختص ... ادامه مطلب
تامین اجتماعی و نرم افزار مطب

نرم افزار مطب متصل به تامین اجتماعی شد.

عرض سلام و ادب خدمت پزشکان محترم با توجه به تصمیمات اتخاذ شده در خصوص حذف دفترچه های بیمه و تولید نسخ الکترونیک، کارشناسان اکسیر در راستای سهولت تولید نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک تصمیم گرفتند ... ادامه مطلب